Ventilatie C +: Natuurlijke toevoer via roosters die boven de ramen ingebouwd zijn. De afvoer is mechanisch waarbij de debieten in de verschillende ruimtes automatisch varïeren dmv ingebouwde sensoren. Deze sensoren zullen op basis van CO², vocht en geur het systeem bijsturen, hierdoor spreken we van een vraaggestuurd ventilatiesysteem.

Voordelen:

  • Automatische werking waardoor er steeds voldoende wordt geventileerd
  • Weinig onderhoudskosten